۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه

آزادی در لبنان!


 
 

 آه اندوه لبنان کشت ما را!http://www.lebspy.com/forums/showthread.php?t=3128

۱ نظر:

naser گفت...

لبنان نیازی به اندوه کسی نداره،ایران باید بفکر اندوه خودش باشه،مردم لبنان بگونه ای زندگی میکنند که کسی مزاحم کسی نیست،در یک خانواده دو خواهر،یکی کاملا با حجاب ،معتقدر و حتی نماز و روزه اش قطع نمیشوددر حالیکه دیگری حتی با بیکینی ظاهر میشه و هر دو با همدیگه هیچ مشکلی ندارند.