۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

من یک سرباز آمریکایی هستم و آماده ی مردن در جنگ شما نیستم!
اسکات سرباز آمریکایی : آماده ی مردن در جنگ شما نیستم.

ازصفحه: مردم ایران مردم اسرائیل را دوست دارند.
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=412626108795072&set=a.326304664093884.76342.326301454094205&type=1&theater


هیچ نظری موجود نیست: