۱۳۹۱ مرداد ۲۲, یکشنبه

تقدس پیامبران، امامان و حتی خدا، توهم ساختگی خرافاتی به نام ادیان است در تمام ادیان بر تقدس پیامبران و امامان و مصون بودن آنان از هر گناه و اشتباهی تاکید شده و به این سبب اجازه هر نوع نقد و

حتی سوال در مورد اشتباهات، گناهان و یا حتی جنایت هایی که گاه در تاریخ زندگی پیامبران و امامان و بدست آنان صورت

گرفته از خردگرایان سلب شده!.

سوالاتی ازاین قبیل که؛ چگونه افرادی زنباره که کنیز و برده داشتند و سر می بریدند و دست و پا قطع می کردند و به زنان و

دختران تجاوز می کردند، می توانند مقدس باشند یا چگونه پیامبران از اشتباه مصون اند که بنابر داستان های تاریخ زندگیشان
اشتباهات فاحشی مرتکب شدند که خداوند در مواردی بر آنان خشمگین شده و آنان را سرزنش کرده و یا حتی به مجازاتشان

پرداخته!؛ چون؛ داستان موسی و شبان که حضرت موسی با ترش رویی شبانی را که با خدا راز و نیاز می کرد، سرزنش نمود

و خداوند با خشم بر او ظاهر شد و به او هشدار داد که اشتباهی بزرگ مرتکب شده و از او خواست  که از آن شبان دلجویی کند،

یا چگونه یونس پیامبراز مردمش دلگیر شد و برخلاف گفته خداوند آنان را ترک کرد که خدواند بخاطر این نافرمانی و گناه بر او

خشمگین شد و سبب شد که مسافران کشتی او را به دریا افکنند و ماهی بزرگی او را ببلعد و مدتها در شکم ماهی بزرگ در دل

دریا زندانی باشد که البته این افسانه زنده ماندن در شکم ماهی حتی در داستان کودکانه ای چون پینوکیو و پدر ژپتو قابل باور

نیست!.. و چگونه خدای مسلمانان حضرت محمد را در آيات اوليه سوره عبس بخاطر روي گرداني از فردي نابينا به نام

عبدالله ابن امّ مکتوم مورد سرزنش قرار داده؛ "عبوس و ترشرو گشت چون آنمرد نابینا به حضورش آمد و تو چه می دانی شاید

او مردی پارسا و پاکیزه صفت باشد اما آنکه داراست ای رسول تو به او توجه کنی . اما آنکس که به سوی تو می شتابد و او مرد

خدا ترس و با تقوایی است تو  از توجه به او خودداری می کنی. (قرآن . سوره عبس . آیه 1-10)" و آیا این اشتباه حضرت محمد

و اشتباهاتی از این قبیل در آیات دیگر قرآن که به سرزنش او توسط الله منجر شده، اثباتی بر معصوم نبودن حضرت محمد

نیست؟!  مثال های بیشتر و چگونه حضرت ابراهیم زن جوان و کودک تازه متولد شده اش را در صحرا بدون هیچ آب و غذا و

سرپناهی برای مردن رها کرد و چرا در وهله اول به دلیل نازایی همسرش به بازار برده فروشان رفت و برده ای برای

همخوابگی خرید؟!

آیا نشانه های یک پیامبر اولوالعزم می تواند برده داری و همخوابگی با دختری خردسال باشد؟ 

و آیا خدایی که پیامبرانی برده فروش و زنباره برگزیده که اشتباهات فاحش مرتکب می شوند و بعضی از آنان برای گسترش 

دین شان حتی به قتل و خونریزی پرداخته اند!، می تواند خدایی برگزیده و قابل احترام و ستایش باشد و چگونه دینی که برای 

گرویدن اجباری مردم به آن، پیامبرانش به جنگ و کشتار مردم پرداخته اند می تواند راهگشای عدل و عدالت و صلح برای 

بشریت باشد؟!!!...


در آخر قسمتی از زندگی حضرت ابراهیم را از کتاب مقدس متذکر می شوم  و نتیجه گیری را به خرد خوانندگان این

مقاله واگذار می کنم که آیا تقدس پیامبران، امامان، ادیان و حتی خدا؛...حقیقیست؟! و یا برداشت خرافی عوامانه ای است که

بوسیله قدرتهای متحجر مذهبی برای استثمار مردم بوسیله مذاهب، با گسترش ترس و وحشت از عواقب انتقادات دینی

در جامعه ترویج داده می شود؟!؛

کتاب مقدس در سفر پیدایش باب ۱۲ آیات ۱۰ تا ۲۰ این داستان را نقل میکند:

«10 و قحطي‌ در آن‌ زمين‌ شد، و ابرام‌ به‌ مصر فرود آمد تا در آنجا بسر برد، زيرا كه‌ قحط‌ در زمين‌ شدت‌ مي‌كرد.

11  و واقع‌ شد كه‌ چون‌ نزديك‌ به‌ ورود مصر شد، به‌ زن‌ خود ساراي‌ گفت‌: «اينك‌ مي‌دانم‌ كه‌ تو زن‌ نيكومنظر هستي‌.

12  همانا چون‌ اهل‌ مصر تو را بينند، گويند: "اين‌ زوجة‌ اوست‌." پس‌ مرا بكشند و تو را زنده‌ نگاه‌ دارند.

13  پس‌ بگو كه‌ تو خواهر من‌ هستي‌ تا به‌ خاطر تو براي‌ من‌ خيريت‌ شود و جانم‌ بسبب‌ تو زنده‌ ماند.»

 14  و به‌ مجرد ورود ابرام‌ به‌ مصر، اهل‌ مصر آن‌ زن‌ را ديدند كه‌ بسيار خوش‌منظر اسـت‌.

15  و امراي‌ فرعـون‌ او را ديدنـد، و او را در حضـور فرعون‌ ستودند. پس‌ وي‌ را به‌ خانة‌ فرعـون‌ در آوردنـد.

 16  و بخاطـر وي‌ با ابـرام‌ احسان‌ نمود، و او صاحب‌ ميشها و گاوان‌ و حماران‌ و غلامان‌ و كنيـزان‌ و ماده‌ الاغـان‌ و شتـران‌ شد.

 17  و  خداوند  فرعـون‌ و اهل‌ خانة‌ او را بسبب‌ ساراي‌، زوجة‌ ابرام‌ به‌ بلاياي‌ سخت‌ مبتلا ساخت‌.

18  و فرعـون‌ ابـرام‌ را خوانـده‌، گفت‌: «اين‌ چيست‌ كه‌ به‌ من‌ كردي‌؟ چرا مرا خبر ندادي‌ كه‌ او زوجة‌ توست‌؟

19  چرا گفتي‌: او خواهر منست‌، كه‌ او را به‌ زني‌ گرفتم‌؟ و الا´ن‌، اينك‌ زوجة‌ تو. او را برداشته‌، روانه‌ شو!»

20 آنگاه‌ فرعون‌ در خصوص‌ وي‌، كسان‌ خود را امر فرمود تا او را با زوجه‌اش‌ و تمام‌ مايملكش‌ روانه‌ نمودند.»هیچ نظری موجود نیست: