۱۳۹۱ مرداد ۲۷, جمعه

زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند!
زن و شوهر دعوا کنند، ابلهان باور کنند!

هیچ نظری موجود نیست: