۱۳۹۱ مرداد ۲۰, جمعه

CBS-بیشترین آمار تجاوز در اسلو در درجه اول آمار تجاوزمردان مسلمان به زنان غیر مسلمان است
 چیز دیگری که مسلمانان مهاجر به نروژ آورده اند فراگیر شدن تجاوزهای جنسی است، جدیدترین آمارها و گزارشات پلیس نشان 

می دهد که بیشتر تجاوز ها توسط مهاجران غیر غربی صورت می گرد و آمار همچنین نشان می دهد، ۹ نفر از ۱۰ نفر مورد 

تجاوز قرار گرفته (در بین افراد ی که با هم غریبه هستند) زنان نروژی هستند، بر اساس گزارش ها تعدادی از زنان نروژی 

برای در امان ماندن از تجاوز، رنگ موهای خود به سیاه تغییر دادند و خیلی از ان ها فقط به طور گروهی به مسافرت می 

پردازند، خانم دکتر روانشناسی که با بعضی از قربانیان مورد تجاوز قرار گرفته مصاحبه کرده و مورد حمله رسانه های نروژ 

قرار گرفته به دلیل اینکه به مطلبی اشاره کرده که بسیاری نمی خواهند در مورد آن صحبت کنند، آن مطلب این است که که مشکل 

عمده تجاوز در نروژ؛ تجاوز مردان مسلمان به زنان غیر مسلمان است و هر زنی که مانند زنان مسلمان لباس ساده نپوشد و 

روسری به سر نکند به عنوان هدفی برای مورد حمله قرار گرفتن تلقی می شود.
 

 او می گوید:((فکر کنم برای آنها حجاب سمبل و نماد جداسازی زنان مسلمان با اسب های نروژی و وقتی من می گویم اسب، دقیقا 

آنچه را که متجاوزین به گزارشگران گفته اند تکرار می کنم!.))

  این خانم روانشناس هم چنین متذکر می شود که سازمان جناح چپ نروژ قربانیان تجاوز را مورد شماتت قرار می دهد چون 

عقیده دارند، مفهوم اینکه فرهنگ کلی مسلمانان ضد زن است کاملا از نظر سیاسی نادرست میباشد.
 

خانم هانا هرلند نویسنده کتاب "اعلام خطر" پرفروشترین کتاب در اینباره بیان می کند:(( نه همه ارزش ها و فرهنگ از 

کشورهای اسلامی انقدر عالی هستند که به جوامع کشورهای اروپایی آورده شوند و من فکر میکنم بسیاری اوقات مردم نروژ 

بیمناک هستند که در اینمورد صحبت کنند چون بیمناک هستند که به آنها لقب راسیزم (نژاد پرستی) داده شود  ولی غیر قابل باور 

به نظر می اید اگر به یک مهاجر مسلمان لقب نژادپرست بدهیم وقتی که او نیز درباره برادران مسلمان خودش صحبت می کند،

 Walid al-Kubaisi یک نویسنده معروف مسلمان نروژی متولد عراق است و او می گوید:(( در مورد نشانه های اسلام رادیکال 

در جامعه بزرگ مسلمان در نروژ نگران است)).

او همچنین می افزاید:(( ما مشکل داریم مشکل بسیار بزرگی و همه این مشکل بزرگ را کتمان می کنند و هیچکس در این مورد حرفی نمی زند، این مشکل بزرگ در آینده بیشتر خواهد شد.)) 

اکنون یکی دیگر از شهرهای  اروپایی  در قسمتی از اسلو در حال حاضر منطقه به عنوان  مسلمان محسوب می شود و شاید تحت 

قانون شریعت باشد، یا بوسیله قوانین امام های همان منطقه اداره می شود، وقتی ما در ماه جون با ولید مصاحبه کردیم هیچکس 

نمی دانست که یک اسلحه به دست دیوانه دست به کشتار مردم خواهد ضد به دلیل مهاجرت مسلمانان به نروژ.

اما در مصاحبه ای که پیش از این کشتار با او داشتیم او پیش بینی کرد که اکنون با حقیقت پیوستن آن پیشبینی لرزه بر اندام هر

شنونده ای می افتد، در مصاحبه ماه جون از ولید سوال کردیم شما فکر می کنید چه اتفاقی در آینده خواهد افتاد، آیا فکر می کنید

نسبت به قوانین مهاجرت مسلمانان با این وقایع تغییری حاصل شود و یا شاهد واکنش در برابر مهاجرین مسلمانان خواهیم بود؟

و او گفت:(( برخورد تمدن ها اتفاق خواهد افتاد.))

خبرنگار:((منظور شما جنگ داخلی است؟))

ولید:(( کسی به درستی نمی داند، من پیامبر نیستم که پیشگویی کنم ولی اتفاقی رخ خواهد داد، من نمی دانم چه اتفاقی ولی می توانم احساس کنم که اتفاقی بوقوع خواهد پیوست.))


برخی در جناح های چپ اروپا تلاش می کنند با استفاد از قتل عام اسلو به انتقاد از اسلام نیز بپردازند

ولی خاموش بودن و در این مورد صحبت نکردن هیچ کمکی به حل مشکلات نروژ نخواهد کرد.(ترجمه: شکوه بختیاری)


هیچ نظری موجود نیست: