۱۳۹۱ مرداد ۱۸, چهارشنبه

عجبا که قاتلین فریدون در سالگرد قتلش به اظهار نظر در مورد شعر خواهرش می پردازند؟!
آقای خامنه ای نظر شما درباره بانوی شعر نو ایران فروغ فرخزاد هیچ اهمیتی ندارد...

شما درباره همان قیمت مرغ و پریدن از قطار در حال حرکت برای نماز ظهر اظهار نظر

کنید بسیار برای شما برازنده تر است.


هیچ نظری موجود نیست: