۱۳۹۱ شهریور ۳, جمعه

آماده ام که در صلح زندگی کنم، سها از ایران!
آماده ام که در صلح زندگی کنم، سها از ایران!
ازصفحه: مردم ایران مردم اسرائیل را دوست دارند.

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=412626108795072&set=a.326304664093884.76342.326301454094205&type=1&theater
هیچ نظری موجود نیست: