۱۳۹۱ مرداد ۱۹, پنجشنبه

آسیا ۱۴ ساله هنوز خونریزی دارد و به خاطر بعد از زایمان بیمار است!


Photography by Stephanie Sinclair

Asia, a 14-year-old mother, washes her new baby girl at home in Hajjah while her 2-year-old daughter plays. Asia is still bleeding and ill from childbirth yet has no education or access to information on how to care for herself.


آسیا، مادر ۱۴ ساله، در Hajjah یمن،  دختر بچه تازه به دنیا آمده خود را در خانه می شوید  در حالی که دختر 2 ساله اش در حال بازی است. آسیا هنوز خونریزی دارد و به خاطر بعد از زایمان هنوز بیمار است ولی هیچ آموزش و یا دسترسی به اطلاعاتی در مورد نحوه مراقبت از خودش در اختیار ندارد.

منبع

هیچ نظری موجود نیست: