۱۳۹۱ شهریور ۱۰, جمعه

شادی های کودکانه ام در کیسه های جهل و تحجر مذهب محبوس است!

شادی های کودکانه ام در کیسه های جهل و تحجر مذهبی محبوس است!

لطفا کیسه های زباله مذاهب را از زندگی کودکانتان دور نگه دارید! 


All my childish joys are trapped, in ignorance and fanaticism bags of the religion!Please keep away from your children's life the trash bags of the religions!

(شکوه بختیاری)


هیچ نظری موجود نیست: