۱۳۹۱ شهریور ۲, پنجشنبه

آقای بان کی مون لطفا در سفر به ایران از قالیچه های ابریشم ایرانی دست بردارید و سری به زندان ها بزنید!


آقای بان کی مون
دبیرکل محترم سازمان ملل متحد،
لطفا در سفر به ایران از قالیچه های ابریشم ایرانی دست بردارید
 و سری به زندان ها و خانواده های کشته شدگان و زندانیان سیاسی بزنید!...

با احترام

مردم ایران!  Mr. Ban Ki-Moon, dear Secretary General of the United Nations,
Please when you visit Iran, forget about P
ersian silk rugs and visit  the families of those who killed in protests and visit prisons and political prisoners family! ...

Sincerely

People of Iran!

هیچ نظری موجود نیست: