۱۳۹۱ مرداد ۱۶, دوشنبه

شباهت رژیم فاشیست اسلامی ایران و حزب فاشیست ایتالیا
 فاشیسم ، بیش از اینکه یک فلسفه یا ایدئولوژی سیاسی باشد. یک روش حکومت است که بر سه اصل حکومت فردی، قدرت و حاکمیت دولت و ناسیونالیسم افراطی استوار است . در حکومت­های فاشیستی، فردی که در رأس حکومت قرار میگیرد مافوق قانون و واجب الاطاعه است، چنانچه هیتلر و موسولینی و فرانکو و خمینی و خامنه ای و... در دوران فرمانروائی خود چنین موقعیتی داشته اند

حزب فاشیست ایتالیا پس از به دست گرفتن حکومت کلیه احزاب و گروه­های سیاسی دیگر را منحل کرد و با تشکیل گروه­های شبه نظامی که به پیراهن سیاهان معروف بودند هر جریان مخالفی را با اعمال فشار و روشهای خشونتآمیز درهم شکست

 در حکومت‎های فاشیستی سازمان دولت با تکیه بر قدرت نظامی و گروه­های فشار سیاسی و وسائل تبلیغاتی که در اختیار دولت است آزادیهای فردی را محدود می‎سازد و هرگونه حرکت مخالفی را سرکوب می‎کند.

در زمینه اقتصادی فاشیسم حد وسط  بین سرمایه داری و کمونیسم  به شمار می‎آید، یعنی در عین حال که مانند کمونیسم  مالکیت وسائل تولید  را در انحصار دولت درنمی‎آورد، مانند رژیم‎های سرمایه‎داری هم آزادی بی‎حد و حصر و بی‎بند و بار به صاحبان سرمایه و وسائل تولید نمی‎دهد، بلکه فعالیت‎های اقتصادی را تحت کنترل خود در می‎آورد و آنها را در جهت سیاست‎های دولت، یا آنطور که حکومت‎های فاشیستی  ادعا می‎کنند در جهت منافع ملی و مصالح جامعه هدایت می‎نماید.


یکی از وجوه مشخص دیگر حکومت‎های فاشیستی ناسیونالیسم افراطی است که در پاره‎ای موارد مانند حکومت هیتلر به فلسفه برتری نژادی و ادعای حق حکومت و فرمانروایی نژاد برتر بر جهان منجر می‎شود.
ناسیونالیسم افراطی و فلسفه برتری نژادی، که گاه به صورت تعصب مذهبی و دعوت برتری یک مذهب یا عقیدۀ سیاسی بر مذاهب و عقاید دیگر هم نمایان می‎شود معمولاً با توسعه طلبی و تلاش برای تسلط بر کشورها و سرزمین‎های دیگر هم همراه است و بیشتر در این مرحله با مقاومت و بالاخره شکست مواجه می‎شود.

یکی از وجوه مشخص دیگر حکومت‎های فاشیستی ناسیونالیسم افراطی است که در پاره‎ای موارد مانند حکومت هیتلر به فلسفه برتری نژادی و ادعای حق حکومت و فرمانروایی نژاد برتر بر جهان منجر می‎شود.
مانند تصور حکومت اسلامی ایران به برتر بودن نژاد مسلمانان از بقیه مردم دنیا!.

ناسیونالیسم افراطی و فلسفه برتری نژادی، که گاه به صورت تعصب مذهبی و دعوت برتری یک مذهب یا عقیدۀ سیاسی بر مذاهب و عقاید دیگر هم نمایان می‎شود، مثل عقیده فتح دنیا بوسیله مسلمانان در آخر الزمان و ...که معمولاً این تفکر با توسعه طلبی و تلاش برای تسلط بر کشورها و سرزمین‎های دیگر هم همراه است و بیشتر در این مرحله با مقاومت و بالاخره شکست مواجه می‎شود.فیلم مستند فاشیسم ایتالیاییمنبع


هیچ نظری موجود نیست: