۱۳۹۱ مرداد ۲۴, سه‌شنبه

انبوه جنازه های مردم در کوچه و خیابان و لخت شدن و دلقک بازی و خنده احمدی نژاد در عربستان!
عکس مناسب تر برای فیس بوک

علی اکبر صالحی و محمود احمدی نژاد برای شرکت در کنفرانس سران اسلامی به مکه رفتند؟!
(عکس های سفر احمدی نژاد به عربستان)

در جهان دیپلماتیک در زمان وقوع مصائب و سوانح ملی مقامات بلند پایه کشور حادثه دیده

کلیه سفر های خارجی خود را به تعویق انداخته تا حرمت ملت خود و بستگان ستم دیدگان سانحه را پاس دارند

 و کشور و مردم خود را نزد جهانیان سربلند و محترم نمایند.

اما سفر محمود احمدی نژاد و وزیر امور خارجه او در این زمان به عربستان چه بازتابی برای مردم ما خواهد داشت؟!

آیا ما را در میان کشورهای جهان منزوی تر و خوار نخواهد کرد؟!

آیا ارزش و حریم ملی ما را بزیر سؤال نخواهد برد؟

آیا بهترین زمان حج رفتن برای احمدی نژاد و هیئت همراه در زمان کشته بسیاری از مردم ایران

برای شکرگزاری از خدای اعراب است؟!منابع:

۱-

۲-

۳-

هیچ نظری موجود نیست: