۱۳۹۱ مرداد ۱۷, سه‌شنبه

من بی حجابم!، چون شخصیت من پارچه سیاهی نیست که بر گور مرده ای بیاویزند!
من بی حجابم چون پیکر من گور مرده ای نیست که بر آن پارچه سیاهی بیاویزند...


من بی حجابم!، چون شخصیت من پارچه سیاهی نیست که بر گور مرده ای بیاویزند!


(شکوه بختیاری)


هیچ نظری موجود نیست: