۱۳۹۱ شهریور ۸, چهارشنبه

حمله و استقبال جدایی طلبان از پیشنهاد جدایی آذربایجان از ایران در صفحه فیسبوک سناتور جمهوری خواه آمریکایی!هموطن چه نشسته ای که جمع زیادی از جدایی طلبان با ساختن پروفایل های غیر واقعی به صفحه شخصی سناتور جمهوری خواه

 آمریکا که خواستار جدایی آذربایجان از ایران شده، حمله برده و پیام های تشکر و تایید تکراری در حمایت از طرح تجزیه 

کشورمان پست می کنند!!!

 لطفا فراموش نکنید در نظر نوشتن شخصیت یک ایرانی اصیل را داشته باشید و بددهنی و توهینی که در حکومت اسلامی وجود دارد را ترویج نکنید!


لطفا پتیشن مخالفت با نظر ایشان در مورد تجزیه را امضاء کنید

http://www.gopetition.com/petitions/protesting-congressman-dana-rohrabacher%E2%80%99s-support-for.html


هیچ نظری موجود نیست: