۱۳۹۱ مرداد ۳۰, دوشنبه

عکسی معروف از جنگ ایران و عراق!

Iran-Iraq War!, a war in which hundreds and thousands of lives were lost - for what?
 

عکسی معروف از جنگ ایران و عراق، جنگی که در آن صدها و هزاران جان از دست رفت

هیچ نظری موجود نیست: