۱۳۹۱ مرداد ۱۹, پنجشنبه

اینجا یمن است، سرزمین تجاوز به دخترکان در حجله های خونین هزاران ساله!

Photography by Stephanie Sinclair

"Whenever I saw him, I hid. I hated to see him," Tahani (in pink) recalls of the early days of her marriage to Majed, when she was 6 and he was 25. The young wife posed for this portrait with former classmate Ghada, also a child bride, outside their mountain home in Hajjah
Tahani  (دختر کوچک در لباس صورتی): هر گاه  او را می دیدم، مخفی میشدم از دیدن او نفرت داشتم؛ روزهای اوایل ازدواج خود به ماجد را روایت می کند، وقتی که اون ۶ ساله بود و ماجد ۲۵ ساله!.
Tahani و غاده همکلاسی سابقش  در یک عکس با شوهرانشان، ایندو عروس کودک، در بیرون از خانه کوهستانی خود را در Hajjah.


منبع

هیچ نظری موجود نیست: