۱۳۹۱ شهریور ۷, سه‌شنبه

لطفا به فیسبوک آقای دانا روهرباچر رفته و محترمانه به ایشان در مورد درخواست تجزیه ایران اعتراض کنید

دانا روهرباچر، سناتور جمهوری خواه آمریکایی با فرستادن پتیشنی به هیلاری کلینتون خواستار جدایی آذربایجان از ایران شد!

لطفا به فیسبوک آقای دانا روهرباچر رفته و محترمانه به ایشان در اینمورد اعتراض کنید، فراموش نکنید که شخصیت یک ایرانی اصیل را داشته باش
ید و بددهنی و توهینی که در حکومت اسلامی وجود دارد را ترویج نکنید!

 

http://www.facebook.com/danarohrabacher لطفا پتیشن مخالفت با نظر ایشان در مورد تجزیه را امضاء کنید و بهترین متن برای فیسبوک ایشان متن همین پتیشن به انگلیسی است

هیچ نظری موجود نیست: